June 10, 2023
Akidah WAHYU

99 Nama Allah

Manusia hanya ada satu sahaja nama yang kadangkala terdiri daripada beberapa perkataan. Itupun ibu ayah kita yang berikan. Tidak ada lagi kes manusia memberikan sendiri nama kepada dirinya sendiri sebelum dia dilahirkan atau sebaik sahaja dia dilahirkan.

Berlainan dengan Allah. Allah sendiri yang menamakan diri-Nya. Bahkan selain itu, terdapat lagi 99 nama Allah yang lain. Banyaknya nama Allah menjadi simbol kehebatan-Nya. Itupun bukanlah bermaksud nama Allah hanya terhad kepada 99 itu sahaja. Bahkan banyak lagi nama Allah yang berada di luar pengetahuan manusia!

Imam Ibn al-Qayyim menerangkan bahawa nama-nama Allah yang indah tidak terhad bilangannya. Sungguh, Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang Dia rahsiakan dalam ilmu ghaib-Nya. Malaikat yang rapat dengan-Nya pun tidak mengetahui, begitu juga para nabi sebagaimana yang dinyatakan dalam sebuah hadis. (Bada’i‘ al-Fawa’id)

Beliau kemudian membahagikan nama Allah kepada tiga kategori:

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Free Trial

Free trial access for 200 articles.
Click now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?