June 10, 2023
Akidah WAHYU

Al-Fattah: Pembuka Segala yang Tertutup

Nama Allah al-Fattah terdapat dalam al-Quran menerusi firman-Nya:

Maksudnya: “Katakanlah lagi: ‘Tuhan kita akan menghimpunkan Kita semua (pada hari kiamat), kemudian Ia akan menyelesaikan perselisihan yang ada antara kita dengan penyelesaian yang benar; dan Dialah jua Hakim yang seadil-adilnya, lagi Yang Maha Mengetahui segala-galanya.”’ (Surah al-Saba’ 34: 26)

Al-Fattah merupakan perkataan dalam bentuk hiperbola (superlative) daripada wazan (فَعَّال) bagi perkataan al-fath (الفتح). Menurut al-Raghib al-Asfahani dalam al-Mufradat fi Gharib al-Qur’an, perkataan al-Fath dari segi bahasa boleh difahami seperti berikut:

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Free Trial

Free trial access for 200 articles.
Click now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?