May 30, 2024
Tokoh UMUM

Al-Khansa’ binti Amru Ibu Syuhada

Nama

Tumadir binti Amru bin al-Harith bin al-Syarid.

Gelaran

Al-Khansa’ yang bermaksud kijang betina. Ia disebabkan oleh hidungnya yang pendek dan dikiaskan dengan haiwan tersebut.

Suami

  • Rawahah bin Abdul Aziz al-Sulami.
  • Mirdas bin Abi ‘Amir al-Sulami.

Anak-anak

  • Mu‘awiyyah bin Mirdas.
  • Amrah bin Mirdas.
  • Amr bin Mirdas.
  • Yazid bin Mirdas.

Pengorbanan

  • Menyertai Peperangan al-Qadisiyyah pada tahun 14 Hijrah pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab bersama empat orang anak lelakinya.
  • Keempat-empat orang anaknya itu syahid dalam peperangan tersebut.

Keistimewaan

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Buy Article

Unlock this article and gain permanent access to read it.
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?