October 1, 2023
Tokoh UMUM

Al-Khansa’ binti Amru Ibu Syuhada

Nama

Tumadir binti Amru bin al-Harith bin al-Syarid.

Gelaran

Al-Khansa’ yang bermaksud kijang betina. Ia disebabkan oleh hidungnya yang pendek dan dikiaskan dengan haiwan tersebut.

Suami

  • Rawahah bin Abdul Aziz al-Sulami.
  • Mirdas bin Abi ‘Amir al-Sulami.

Anak-anak

  • Mu‘awiyyah bin Mirdas.
  • Amrah bin Mirdas.
  • Amr bin Mirdas.
  • Yazid bin Mirdas.

Pengorbanan

  • Menyertai Peperangan al-Qadisiyyah pada tahun 14 Hijrah pada zaman pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab bersama empat orang anak lelakinya.
  • Keempat-empat orang anaknya itu syahid dalam peperangan tersebut.

Keistimewaan

  • Penyair wanita yang terkenal pada zaman Rasulullah dan mendapat pujian daripada Baginda.
  • Apabila disampaikan berita kesyahidan keempat-empat orang anaknya itu, beliau tidak bersedih bahkan mengucapkan suatu ungkapan yang masyhur: “Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku dengan terbunuhnya mereka semua. Aku memohon kepada Tuhanku agar dapat bertemu dengan mereka di bawah naungan rahmat-Nya kelak.”

Meninggal dunia

Tahun ke-24 Hijrah ketika zaman pemerintahan Khalifah ‘Uthman bin ‘Affan.

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Free Trial

Free trial access for 200 articles.
Click now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?