July 23, 2024
Akidah WAHYU

Al-Qahhar: Menundukkan Segala-Galanya

Firman Allah s.w.t yang bermaksud:

Dialah Allah Yang Maha Esa lagi Yang Gagah Perkasa. (Surah al-Zumar 39: 4)

Perkataan al-Qahhar merupakan hiperbola (superlative) bagi perkataan al-Qahir. Kedua-duanya adalah daripada perkataan al-Qahr iaitu mengalahkan, ketinggian dan merendahkannya bersama-sama. Ia dilakukannya dengan sendiri tanpa bantuan sesiapa. (Lisan al-‘Arab)

Kata Nama Kata Nama Pembuat Hiperbola

Al-Qahr

(القهر)

Al-Qahir

(القاهر)

Al-Qahhar

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Buy Article

Unlock this article and gain permanent access to read it.
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?