June 10, 2023
Akidah WAHYU

Al-Qahhar: Menundukkan Segala-Galanya

Firman Allah s.w.t yang bermaksud:

Dialah Allah Yang Maha Esa lagi Yang Gagah Perkasa. (Surah al-Zumar 39: 4)

Perkataan al-Qahhar merupakan hiperbola (superlative) bagi perkataan al-Qahir. Kedua-duanya adalah daripada perkataan al-Qahr iaitu mengalahkan, ketinggian dan merendahkannya bersama-sama. Ia dilakukannya dengan sendiri tanpa bantuan sesiapa. (Lisan al-‘Arab)

Kata Nama Kata Nama Pembuat Hiperbola

Al-Qahr

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Free Trial

Free trial access for 200 articles.
Click now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?