June 22, 2024
Akidah WAHYU

Al-Quddus: Dia Yang Maha Suci

Allah Maha Suci daripada sebarang bentuk persamaan dengan selain-Nya. Uniknya konsep ketuhanan dalam Islam adalah kita dituntut menyucikan-Nya daripada sebarang penyamaan dengan makhluk dari sudut zat, sifat dan perbuatan.

 Apa Itu al-Quddus?

Firman-Nya dalam kitab yang mulia menyebutkan beberapa Asmaul Husna:

  • Tiada Tuhan kecuali Dia.
  • Yang Menguasai Seluruh Alam.
  • Yang Maha Suci.
  • Yang Maha Sejahtera.
  • Yang Maha Melimpahkan keamanan.
  • Yang Maha Memelihara keselamatan.
  • Yang Maha Perkasa.
  • Yang Maha Berkuasa.
  • Yang Memiliki segala keagungan.

Maha Suci Allah daripada segala apa yang mereka sekutukan. (Surah al-Hasyr 59: 23)

Al-Quddus

Wahab Ibn Munabbih

Suci.

Mujahid dan Qatadah

Yang Maha Memberkati.

Ibn Juraij

Disebutkan sedemikian kerana para malaikat yang mulia menyucikan-Nya.

Al-Quddus atas wazan (فَعُّولٌ) termasuk dalam kategori kata superlatif (mubalaghah).

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Buy Article

Unlock this article and gain permanent access to read it.
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?
Istilah Bahasa Justifikasi Dalil

Suci dan bersih

Kerana itulah syurga dinamakan (حَظِيْرَةُ القُدْس) dek suci dan bersihnya syurga daripada segala kekurangan dunia.

“Sesiapa yang meninggalkan arak, sedangkan dia mampu berbuat demikian, nescaya pasti akan Aku hidangkannya arak daripada hazirat al-quds.” (Musnad al-Bazzar)

Keberkatan

Bumi yang Allah berkati

(الأَرْضُ المقَدَّسَةُ)

Lazimnya kita sebut bumi Palestin sebagai bumi yang diberkati.

Membesarkan