October 1, 2023
Al-Quran & Tafsir WAHYU

Al-Quran dari Kaca Mata Manusia

Kekuatan Islam terletak pada al-Quran. Al-Quran yang melakar dan mewarnai agama Islam agar membawa seluruh manusia ke arah kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat.

Oleh itu, menjadi tanggungjawab setiap Muslim untuk mempertahankan agama Islam ini, sekali gus mempertahankan al-Quran. Al-Quran merupakan bukti kebenaran daripada Allah kepada hamba-hamba-Nya.

Dalam al-Quran terkandung pelbagai sistem kehidupan bersesuaian dengan fitrah manusia. Al-Quran bukan semata-mata untuk bangsa Arab walaupun ia ditulis dalam bahasa Arab. Membaca Kitab agung ini adalah ibadah, manakala mengamalkannya adalah suatu kewajipan.

Allah berfirman yang bermaksud:

Sesungguhnya Kami menurunkan al-Quran ini kepadamu (wahai Muhammad) dengan membawa kebenaran; oleh itu hendaklah kamu menyembah Allah dengan mengikhlaskan segala ibadat dan bawaanmu kepada-Nya. Ingatlah! (Hak yang wajib dipersembahkan) kepada Allah adalah segala ibadat dan bawaan yang suci bersih (daripada segala rupa syirik). (Surah al-Zumar 39: 2-3)

 

Pandangan Serong

Terdapat pelbagai pandangan serong terhadap al-Quran antaranya:

1.Tiada Nilai

Golongan ini melihat al-Quran sebagai kitab yang tidak mempunyai nilai kesucian dan kemuliaan. Mereka menyamakan al-Quran dengan kata-kata manusia dan berinteraksi dengannya sama seperti melayani kata-kata manusia.

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Free Trial

Free trial access for 200 articles.
Click now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?