May 30, 2024
Akidah WAHYU

Al-Salam: Sejahtera daripada Kekurangan

Islam dan kalimah al-Salam tidak dapat dipisahkan. Allah memanggil diri-Nya dengan nama al-Salam. Allah berfirman yang bermaksud:

Dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia. Yang Menguasai (seluruh alam), Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera… (Surah al-Hasyr 59: 23)

Syurga digelar dengan nama Dar al-Salam. Syurga disediakan buat kaum yang memberi peringatan kepada orang lain seperti yang direkod dalam Tafsir Ibn Asyur dalam mentafsirkan surah al-An‘am ayat 127.

Allah menjelaskan dalam surat cinta-Nya:

(Itulah dia kesudahan kehidupan dunia), dan sebaliknya Allah menyeru manusia ke tempat kediaman yang selamat sentosa (Dar al-Salam)… (Surah Yunus 10: 25)

Islam itu sendiri berasal daripada kalimah salima yang bererti selamat. Dari sinilah terbentuk kalimah aslama yang bererti tunduk dan menyerah diri sepenuhnya.

Apabila Yahudi dan Nasrani berkata tidak akan masuk syurga melainkan mereka yang beragama seperti mereka, Allah menjawab dalam Kalam-Nya:

            (Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar) bahkan sesiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan mematuhi perintah-Nya sedang dia pula seorang yang baik amalannya, maka ia akan beroleh pahala di sisi Tuhannya… (Surah al-Baqarah 2: 112)

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Buy Article

Unlock this article and gain permanent access to read it.
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?