June 10, 2023
Akidah WAHYU

Al-Wahhab: Mohonlah kepada yang Maha Memberi

Allah s.w.t. menzahirkan diri-Nya kepada seluruh makhluk dengan mengkhabarkan bahawa Dialah Zat Yang Maha Memberi. Allah menyebut dalam al-Quran tentang doa golongan ulul albab:

Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan Yang melimpah-limpah pemberian-Nya. (Surah Ali ‘Imran 3: 8)

Nama Allah al-Wahhab disebut sebanyak tiga kali dalam al-Quran selain daripada ayat di atas iaitu:

  • “Adakah di sisi mereka perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Kuasa, lagi Yang Maha melimpah pemberian-Nya?” (Surah Sad 38: 9)
  • “Dan kurniakanlah kepadaku sebuah kerajaan (yang tidak ada taranya dan) yang tidak akan ada pada sesiapa pun kemudian daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang sentiasa melimpah kurnia-Nya.” (Surah Sad 38: 35)

Definisi al-Wahhab

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Free Trial

Free trial access for 200 articles.
Click now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?