May 29, 2024
Tokoh UMUM

Asma’ binti Abu Bakar, Usianya Mencecah 100 Tahun

Nama

Asma’ binti Abu Bakar al-Siddiq
Gelaran

Zat al-Nitaqaini (yang memiliki dua tali pengikat) kerana beliau telah mengoyakkan tali pengikat pinggangnya untuk mengikat bekalan Rasulullah s.a.w. dan bapanya ketika peristiwa hijrah.

Suami

Al-Zubair bin al-‘Awwam.

Anak-anak

 • Abdullah.
 • ‘Urwah.
 • Al-Munzir.
 • ‘Ashim.
 • Al-Muhajir.
 • Khadijah al-Kubra.
 • Umm al-Hasan.
 • ‘Aisyah.

Pengorbanan

 • Menyediakan bekalan kepada bapanya; Abu Bakar al-Siddiq dan Rasulullah s.a.w. ketika peristiwa hijrah.
 • Menyembunyikan rahsia tentang mereka berdua daripada pengetahuan Abu Jahal sehingga beliau ditampar olehnya.

Keistimewaan

 • Tergolong dalam kalangan sahabat yang terawal memeluk Islam (al-sabiqun al-awwalun).
 • Sahabat muhajirin yang terakhir wafat.
 • Turut menyertai Peperangan Yarmuk bersama suami dan anak lelakinya.
 • Antara sahabat wanita yang meriwayatkan hadis.

Meninggal dunia

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Buy Article

Unlock this article and gain permanent access to read it.
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?