October 1, 2023
Al-Quran & Tafsir WAHYU

Beramal dengan Isi al-Quran

Prof Dr. Yusuf al-Qaradawi berkata:

Sesungguhnya seluruh kaum Muslimin sudah tahu sejak zaman para sahabat lagi bahawa keberkatan al-Quran bukanlah berpunca daripada membawa, menggantung dan menghias rumah dengannya.

Beliau menyambung lagi: “Keberkatanya juga bukan pada memohon penawar dengan ayat-ayat al-Quran yang dibacakan oleh syeikh atau orang yang baik, menulisnya pada pinggan, kemudian memadam dan meminum airnya. Demikian juga dengan beberapa perkara yang pelik lagi aneh. Sesungguhnya keberkatan al-Quran yang sebenar adalah apabila kita mengikuti al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya.”

Perkara ini dinyatakan sendiri oleh al-Quran yang mulia:

Dan ini sebuah kitab (al-Quran) yang kami turunkan yang ada berkat padanya (banyak manfaatnya). Oleh itu, kamu hendaklah menurutnya dan bertakwalah (kepada Allah), mudah-mudahan kamu beroleh rahmat. (Surah al-An‘am 6: 155)

Oleh itu, keberkatan sebagaimana yang ditunjukkan dalam ayat tersebut adalah pada mengikut isi kandungan al-Quran dan bertakwa kepada Allah s.w.t. Dengan perkara ini jugalah diharap dapat memperoleh rahmat Allah.

Dalam meniti jambatan untuk mengamalkan al-Quran, marilah kita hayati beberapa pesanan dan peringatan untuk dijadikan bekalan dalam kehidupan seharian.

Jangan Berpaling daripada al-Quran

Allah berfirman yang bermaksud:

Demikianlah Kami ceritakan kepadamu (wahai Muhammad), sebahagian daripada kisah-kisah umat manusia yang telah lalu; dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu dari sisi Kami (sebuah Kitab al-Quran yang menjadi) peringatan. Sesiapa yang berpaling ingkar daripada peringatan al-Quran itu, maka sesungguhnya ia pada hari kiamat menanggung beban (dosa) yang berat. Mereka kekal dalam (azab) dosa itu; dan amatlah buruknya tanggungan itu bagi mereka pada hari kiamat. (Surah Taha 20: 99-101)

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Free Trial

Free trial access for 200 articles.
Click now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?