May 29, 2024
Akidah WAHYU

Carilah Keampunan daripada Al-Ghaffar

Firman Allah s.w.t.:

Khabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku (wahai Muhammad), bahawa Akulah Yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani (bagi mereka yang bertaubat dan beramal soleh). (Surah al-Hijr 15: 49)

Menurut Imam al-Ghazali dalam al-Maqsad al-Asna: “Allah adalah yang menzahirkan keindahan dan menutup keburukan dan dosa-dosa daripada sejumlah keburukan yang ditutupnya dengan melabuhkan tutupan ke atasnya di dunia dan membenarkan pembalasannya pada hari akhirat. Maka, keampunan itu adalah satu penutup (bagi dosa-dosa).”

Tadabbur Surah al-Hajj Ayat 60

Allah s.w.t. berfirman: “Demikianlah (janji balasan Allah). Dan sesiapa yang membalas kejahatan orang, sama seperti yang dilakukan kepadanya, kemudian ia dianiaya lagi, demi sesungguhnya Allah akan menolongnya. (Ingatlah) sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun.” (Surah al-Hajj 22: 60)

Menurut Syeikh Abd al-Rahman al-Sa‘di: “Allah Maha Mengampuni orang yang melakukan dosa dengan tidak mempercepatkan seksaan terhadap mereka serta mengampunkan dosa-dosa mereka. Maka Allah menghapuskan dosa dan bekas-bekasnya daripada diri mereka. Inilah sifat Allah yang tetap dan terus ada pada Zat-Nya. Dan inilah tindakan-Nya kepada hamba-hamba-Nya pada setiap waktu dengan kemaafan dan keampunan…”

Terdapat dua gambaran besar dalam ayat di atas yang baik untuk ditadabbur:

  1. Ia satu petanda bahaawa kemaafan lebih utama daripada balasan. Selain itu, ia seolah-olah satu gesaan untuk mengutamakan kemaafan.
  2. Ia satu makluman daripada Allah berhubung keampunan-Nya kepada pembalas kejahatan apabila dia membalas kejahatannya.

Beza al-Ghafur dan al-Ghaffar

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Buy Article

Unlock this article and gain permanent access to read it.
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?