May 30, 2024
Al-Quran & Tafsir WAHYU

Ciptaan Allah Bukan Sia-Sia

Ayat berikut menyuruh manusia memerhati tujuh petala langit dan tujuh lapisan bumi. Di antara langit dan bumi itu ada pelbagai lagi makhluk Allah yang lain. Ini juga perlu kita renung. Ya, merenung ciptaan Allah s.w.t.

Allah berfirman:

Maksudnya: “Dan tidaklah Kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antaranya, secara main-main.” (Surah al-Anbiya’ 21: 16)

Ayat yang senada dengan ayat ini berbunyi: “Kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa-apa yang ada di antara kedua-duanya sebagai ciptaan dengan sia-sia. Itu ialah sangkaan orang kafir. Maka celakalah orang yang kafir itu kerana mereka akan masuk neraka.” (Surah Sad 38: 27)

 

Alam Ini Ditadbir

Apa hasil yang kita peroleh daripada memerhati langit dan bumi ini? Kita sepatutnya dapat menilai, betapa alam ini diatur dengan begitu teratur. Langit misalnya beredar patuh kepada peraturan yang sudah ditetapkan. Tidak pernah lagi langit atau bumi ingkar sehingga mencipta malapetaka. Bahkan mereka sembah Allah tanpa nanti dan tapi.

Contoh paling mudah. Kita dapat lihat siang dan malam silih berganti. Begitu teratur sekali. Betapa teraturnya siang dan malam, bilangan hari dapat dihitung dengan tepat. Begitu juga jam dan saat. Bahkan gerhana matahari, waktu solat dan lain-lain dapat dikira dengan tepat.

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Buy Article

Unlock this article and gain permanent access to read it.
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?