June 22, 2024
KEKELUARGAAN Wanita & Keluarga

Dalil dan Umur Permulaan Haid

Haid adalah fitrah. Allah s.w.t. berfirman dalam surah al-Baqarah, ayat 222 yang maksudnya:

Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katakanlah: ‘Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan).’

Kemudian Allah menyambung lagi dalam firman-Nya:

Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri daripada perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu dan janganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci, maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa menyucikan diri.

Rasulullah s.a.w. pula bersabda yang bermaksud:

Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang telah ditentukan oleh Allah ke atas perempuan dalam kalangan anak Adam iaitu darah haid. (Riwayat al-Bukhari)

Umur permulaan haid

Menurut mazhab al-Syafi‘i, umur permulaan haid adalah 9 tahun kamariah.

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Buy Article

Unlock this article and gain permanent access to read it.
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?