May 30, 2024
Al-Quran & Tafsir WAHYU

Formula Tadabbur untuk Penghafaz

Allah s.w.t. menunjukkan cara untuk kita meraih inti sari daripada al-Quran sebagai salah satu cara mudah menghafaz al-Quran:

Dan apabila al-Quran itu dibacakan, maka dengarlah akan dia dan diamlah dengan sebulat-bulat ingatan untuk mendengar supaya kamu beroleh rahmat. (Surah al-A‘raf 7: 204)

Abu al-Fida’ Muhammad Izzat dalam bukunya Kaifa Nahfaz al-Qur’an menjelaskan tentang ayat ini:

Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan diam adalah mendengar dengan berhenti sebentar dan beri perhatian. Sesungguhnya al-Quran merupakan cahaya yang meliputi mereka yang melapangkan jalan bagi al-Quran dan al-Quran merupakan curahan hujan bagi mereka yang membaca dan menghafaznya.

Individu yang sudah menghafaz al-Quran, tidak kira banyak atau sedikit, pasti akan sangat sibuk dengan al-Quran. Begitu banyak perkara susulan yang lebih menarik yang boleh dilakukan. Ini kerana berjaya menghafal bukanlah penamat cinta kita kepada al-Quran, sebaliknya masih banyak jalan yang boleh dilalui selepas itu.

Antaranya, tadabbur yang boleh dilakukan khas oleh individu yang menghafaz dan memahami bacaan al-Quran.

Dengar + Diam

Oleh yang demikian, sesungguhnya mendengar dan diam terhadap al-Quran memudahkan kita menghafaz al-Quran dan mengekalkannya dalam fikiran, namun ada syaratnya.

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Buy Article

Unlock this article and gain permanent access to read it.
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?