June 10, 2023
Akidah WAHYU

Hak Allah

Semasa sibuk berbincang tentang hak manusia, kita lupa bahawa Allah juga ada hak. Rasulullah s.a.w. bertanya Muaz Bin Jabal: “Wahai Muaz, adakah kamu tahu hak Allah ke atas seoang hamba? Dan apakah pula hak seorang hamba ke atas Allah?”

Muaz menjawab polos: “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.”

Rasulullah s.a.w. menjelaskan: “Sesungguhnya hak Allah ke atas hamba adalah untuk hamba menyembah-Nya dan jangan pernah mensyirikkan-Nya dengan sesuatu pun. Manakala hak seorang hamba ke atas Allah pula, apabila dia melakukan demikian (menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya), maka Allah tidak mengazabnya.” (Riwayat Ibn Majah)

Selain itu, Allah juga mempunyai hak berikut ke atas hamba-Nya antaranya:

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Free Trial

Free trial access for 200 articles.
Click now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?