October 1, 2023
Akhlak & Tasawuf WAHYU

Istighfar Kunci Rezeki

Istighfar merupakan kunci kepada penyelesaian pelbagai masalah. Begitu juga dengan masalah rezeki. Dalam konteks ini, Nabi Nuh menyeru kaumnya supaya beristighfar dan hasilnya, Allah sebut dalam ayat di bawah. Bukan Nabi Nuh sahaja yang mengajak kaumnya untuk beristighfar, bahkan Nabi Hud juga berbuat begitu.

 

KISAH NABI NUH KISAH NABI HUD
Allah SWT berfirman menceritakan kisah Nabi Nuh:

“Sehingga aku (Nabi Nuh) berkata (kepada mereka): ‘Pohonkanlah keampunan kepada Tuhan kamu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. (Sekiranya kamu berbuat demikian), Dia akan menghantarkan hujan lebat mencurah-curah kepada kamu. Dan Dia akan memberimu dengan banyaknya harta kekayaan serta anak pinak; dan Dia akan mengadakan bagi kamu kebun-kebun tanaman serta mengadakan bagi kamu sungai-sungai.’” (Surah Nuh 71: 10-12)

Allah SWT berfirman menceritakan kisah Nabi Hud ketika baginda berkata kepada kaumnya:

“Dan wahai kaumku! Mintalah keampunan kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepada-Nya supaya Dia menghantarkan kepada kamu hujan lebat serta menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada dan janganlah kamu membelakangkan seruanku dengan terus melakukan dosa” (Surah Hud 11: 52)

Ibn Kathir ketika menerangkan tafsir ayat ini menukilkan:

“Jika kalian bertaubat (istighfar) kepada Allah dan memohon keampunan kepada-Nya serta mentaati-Nya, nescaya Dia akan memperbanyak rezeki untuk kalian serta mencurahkan hujan kepada kalian dari langit dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari bumi, juga menumbuhkan pelbagai tanaman untuk kalian, menggandakan susu ternak dan melimpahkan harta dan juga anak.” (Tafsir Ibn Kathir, jil. 7, hlm. 388)

Imam al-Qurtubi pula menukilkan: “Pada ayat ini dan juga pada ayat yang terdapat dalam surah Hud terdapat dalil yang menunjukkan bahawa istighfar itu dapat menurunkan rezeki dan hujan.”

 

Ibn Kathir menjelaskan: “Sesiapa yang memiliki sifat seperti ini, maka Allah akan melapangkan rezekinya, memudahkan urusannya dan menjaga perkaranya.”

 

 

Ayuh, janganlah kita pernah meninggalkan istighfar kerana ia dapat menyelesaikan dan memudahkan urusan rezeki dan banyak perkara lain tidak kira sama ada urusan dunia mahupun urusan akhirat.

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Free Trial

Free trial access for 200 articles.
Click now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?