October 1, 2023
Tentang Hati UMUM

Kelebihan Hati dan Kepentingannya

Hati mempunyai pelbagai kelebihan dan keistimewaan yang tidak terhitung, bahkan kepentingannya tidak mungkin dapat ditandingi oleh anggota badan yang lain.

Antaranya ialah:

1. Tempat Turunnya Arahan Allah SWT

Keputusan untuk menerima atau menolak hidayah, arahan serta perintah Allah SWT, semuanya terletak di hati. Allah juga yang mengurus hati manusia mengikut kehendak-Nya.

Allah berfirman:

Dan ketahuilah bahawa sesungguhnya Allah berkuasa mengubah atau menyekat antara seseorang itu dengan (pekerjaan) hatinya, dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dihimpunkan. (Surah al-Anfal 8: 24)

Allah SWT juga berfirman:

Dan Kami kuatkan hati mereka (dengan kesabaran dan keberanian), semasa mereka bangun (menegaskan tauhid) lalu berkata:

Tuhan kami ialah Tuhan yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi; kami tidak sekali-kali akan menyembah Tuhan yang lain daripadanya; jika kami menyembah yang lainnya, bermakna kami memperkatakan dan mengakui sesuatu yang jauh dari kebenaran. (Surah al-Kahfi 18: 14)

2. Tempat Bergantung atau Terikatnya Arahan Syarak

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Free Trial

Free trial access for 200 articles.
Click now
Dato’ Dr Abdul Basit Abdul Rahman mendapat Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana dan Ijazah Doktor Falsafah dari Universiti Islam Madinah dalam bidang Syariah Islam. Kini beliau adalah Musyrif (penyelia) Pondok Sungai Durian, Kuala Krai, Kelantan di samping merupakan pensyarah Jabatan Syariah, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?