May 29, 2024
Sirah & Kisah UMUM

Kerana Hijrah, Keluarga Terpisah

Sesungguhnya negeri hijrah kamu semua telah diberitahu kepadaku. Tempatnya di Yathrib. Jadi, sesiapa yang mahu keluar, bolehlah keluar ke sana.

Sabda Baginda s.a.w. ini menjadi titik permulaan hijrah buat para sahabat.

Menurut al-Barra’ bin Azib al-Ansari, sahabat Nabi yang mula-mula sampai ialah Mus‘ab bin Umair dan Ibn Ummi Maktum. Mereka berdua berperanan sebagai tenaga pengajar al-Quran di sana. Kemudian diikuti Bilal, Ammar, Sa‘ad dan Umar bersama-sama dengan 20 orang sahabat lain. (Riwayat Bukhari)

Abu Salamah bin Abdul Asad juga disebut sebagai muhajirin terawal yang tiba di Yathrib. Kemudian beliau dituruti oleh Amir bin Rabi‘ah bersama-sama dengan isterinya, Laila binti Abu Hathmah. Laila disebut oleh ulama sirah sebagai muhajirin wanita pertama.

Menurut sebahagian riwayat, ada sekumpulan sahabat dalam kalangan Ansar yang berbaiah dengan Baginda telah kembali ke Makkah pada saat kumpulan muhajirin pertama sampai ke Quba’. Tujuan mereka adalah untuk mengiringi para sahabat dari Makkah itu terus menuju ke Madinah. Kumpulan ini digelar sebagai Muhajirin Ansar. Mereka ialah:

  1. Zakwan bin Abdu Qays.
  2. Uqbah bin Wahab.
  3. Al-Abbas bin Ubadah bin Nadhlah.
  4. Ziyad bin Lubayd.

Keluarga yang Terpisah

Rupa-rupanya perpindahan beramai-ramai kaum Muslimin Makkah ke Yathrib menyebabkan golongan musyrikin Quraisy tidak senang duduk. Malah makin menggusarkan mereka. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menghalang. Antara caranya adalah dengan memisahkan ahli-ahli keluarga yang ingin berhijrah.

Contohnya, apa yang berlaku kepada Abu Salamah bin Abdul Asad. Beliau ketika itu sedang bersiap-siap untuk keluar menuju ke Yathrib. Pada masa yang sama, isterinya Ummu Salamah pula sedang memangku anaknya Salamah yang sudah berada di atas unta. Tiba-tiba beberapa orang lelaki dari Bani al-Mughirah iaitu dari keluarga Ummu Salamah muncul.

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Buy Article

Unlock this article and gain permanent access to read it.
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?