October 1, 2023
Tokoh UMUM

Lubabah binti al-Harith al-Hilaliyah, Wanita Kedua Memeluk Islam

Nama

Lubabah binti al-Harith al-Hilaliyyah.
Nama panggilan

Umm al-Fadl.

Gelaran

Ummu al-Nujaba’ al-Sittah bermaksud Ibu kepada Enam Orang yang Pintar.
Suami

Al-Abbas bin Abdul Mutalib.

Anak-anak

Anak lelaki:

  • Al-Fadl.
  • Abdullah.
  • Ubaidullah.
  • Qutham.
  • Abdul Rahman.
  • Ma‘bad.

Anak perempuan: Umm al-Habib.

Pengorbanan

Termasuk dalam kalangan sahabat yang tidak dapat berhijrah ke kota Madinah kerana suaminya ketika itu masih belum memeluk Islam lagi. Suaminya memeluk Islam pada peristiwa Pembukaan Kota Makkah pada tahun ke-68 Hijrah (630 Masihi).

Keistimewaan

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Free Trial

Free trial access for 200 articles.
Click now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?