May 30, 2024
Fokus SOLUSI

Neraka; untuk diensasi atau untuk Dijauhi?

Neraka sangat sinonim dengan umat Islam. Bagi umat Islam, neraka merupakan tempat kembali yang penuh dengan azab dan seksaan yang pedih. Penghuninya pula terdiri daripada golongan-golongan yang melakukan dosa-dosa besar. Sebaliknya, bagi mereka yang beriman dan taat, syurga pula menjadi tempat kediaman yang abadi.

Para ulama juga turut menghasilkan pelbagai karya dengan tujuan untuk menyedarkan umat Islam daripada terus menerus melakukan perbuatan yang menlorongkan mereka ke neraka. Antara karya yang boleh ditemui seperti:

 

Judul Pengarang

Itmam al-Dirayah li Qurra’ al-Niqayah

Imam al-Suyuthi

Al-Takhwif min al-Nar wa al-Ta’rif bi Hal Dar al-Bawar

Ibn Rajab al-Hanbali

Al-Nar Ahwaluha wa ‘Azabuha

Mahir al-Sufi

Daqiq al-Akhbar fi Dzkr al-Jannah wa al-Nar

‘Abd al-Rahim bin Ahmad al-Qadhi

Al-Jannah wa al-Nar

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Buy Article

Unlock this article and gain permanent access to read it.
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?