October 1, 2023
FIQAH Usul Fiqah

Pembaziran Itu Pemusnah

Umum mengetahui bahawa Islam adalah agama yang seimbang dan wasatiyah dalam semua perkara. Hal ini termasuklah di dalam perbelanjaan seharian kita. Ini dibuktikan dan dinyatakan juga oleh Allah di dalam al-Quran seperti ayat di atas.

Ayat di atas menjelaskan beberapa perkara yang penting, antaranya:

  • Harta adalah satu asas kekuatan dalam kehidupan manusia.
  • Larangan melakukan pemborosan dan pembaziran dalam pembelanjaan.
  • Larangan berkedekut dalam pembelanjaan.
  • Seimbang adalah asas pembelanjaan yang sahih.

Antara Dua Cara

 

Beza Boros dan Bazir

Sebagai satu tambahan, ulama membezakan antara lafaz israf dan tabzir walaupun dalam bahasa Melayu tidak membezakan dua lafaz tersebut dari sudut istilah.

Maka, saya suka untuk sebutkan di sini sebagai satu penambahan dan kefahaman kepada perbahasan istilah kedua-duanya mengikut pemahaman dalam al-Quran.

Al-Israf

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Free Trial

Free trial access for 200 articles.
Click now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?