June 10, 2023
Akhlak & Tasawuf WAHYU

Rezeki bagi Hati

Setiap kali memahami tentang rezeki, kita selalu melihat aspek material. Hanya perkara yang boleh dicapai dengan pancaindera sahaja dilihat sebagai rezeki. Dalam Islam, pemahaman tentang rezeki itu sebenarnya lebih luas.

Al-Quran sendiri menyebut perkataan rezeki sebanyak 123 kali dalam al-Quran. Jika dilihat maksud rezeki dari sudut kebendaan, maka al-Quran ada merujuk rezeki yang terdiri daripada harta, makanan dan hujan.

Rezeki Maknawi

Namun maksud rezeki juga termasuk perkara maknawi. Apabila menyebut tentang rezeki kategori ini, al-Quran ada menyebut dalam beberapa tempat yang menyebut tentang pahala.

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Free Trial

Free trial access for 200 articles.
Click now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?