May 30, 2024
FIQAH Fiqah Wanita

Sunat-Sunat Wuduk

Pada keluaran yang lalu telah dibincangkan berkenaan fardu wuduk. Insya-Allah kali ini akan dibincangkan pula berkenaan sunat-sunat wuduk.

Apa yang dimaksudkan dengan sunat-sunat wuduk? Sunat ialah amalan yang digalakkan supaya dikerjakan sama ada sebelum mengambil wuduk, semasa atau selepas berwuduk.

Sunah Sebelum Berwuduk

  1. Bersugi ialah sunah Rasulullah s.a.w. yang mana Baginda amat menggalakkan umatnya mengamalkan sunnah ini. Bersugi termasuk dalam sunat wuduk berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: “Seandainya tidak memberatkan umatku, nescaya akan aku perintahkan mereka untuk bersugi setiap kali solat.” (Muttafaq ‘alaih)
  2. Membaca basmalah pada permulaan sebelum berwuduk. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: “…tidak ada wuduk bagi orang yang tidak menyebut nama Allah.” (Riwayat Abu Daud no. 101, Ibn Majah no. 398 dan al-Baihaqi no. 195)

Dalam sebuah hadis riwayat al-Tabrani pula, Rasulullah bersabda kepada Abu Hurairah yang bermaksud: “Apabila kamu berwuduk, maka ucapkanlah, ‘Bismillah walhamdulillah (dengan nama Allah dan segala pujian bagi Allah).’ Jika engkau memeliharanya maka akan dituliskan bagi kamu kebaikan yang tiada henti hingga wudukmu batal.” (Kanz al-‘Ummal)

Sekiranya terlupa dan teringat bahawa belum lagi membaca basmalah pada pertengahan berwuduk, maka bacalah:

……………………..

Maksudnya: “Dengan nama Allah dari awalnya dan akhirnya.”

Sunah Semasa Berwuduk

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Buy Article

Unlock this article and gain permanent access to read it.
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?