June 10, 2023
Al-Quran & Tafsir WAHYU

Sunnah Berjuang

Allah berfirman:

Maksudnya: “Kemudian Kami tepati janji kepada mereka, lalu Kami selamatkan mereka dan sesiapa yang Kami kehendaki, dan Kami binasakan orang yang melampaui batas.” (Surah al-Anbiya’ 21: 9)

Menjadi nabi dan rasul bukanlah tugas yang mudah. Lihat sahaja Rasul Ulul Azmi yang diuji begitu hebat. Bahkan kalau mengikut takah, memang rasul dan nabi yang diuji paling teruk.

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Free Trial

Free trial access for 200 articles.
Click now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?