October 1, 2023
Tokoh UMUM

Umamah binti Abu al-Ash, Cucu Pertama Rasulullah s.a.w.

Nama

Umamah binti Abu al-‘Ash.

Ayah

Abu al-‘Ash bin al-Rabi’.

Ibu

Zainab binti Muhammad Rasulullah s.a.w.

Suami

  • Ali bin Abu Talib.
  • Al-Mughirah bin Nawfal.
Anak
  • Muhammad al-Awsat bin Ali.
  • Yahya bin al-Mughirah.

Keistimewaan

  • Memiliki Ahli Keluarga yang Mulia

Datuk di sebelah ibu ialah Rasulullah s.a.w. Manakala nenek di sebelah ibunya pula ialah Ummul Mukminin Sayidatina Khadijah. Ibu saudara di sebelah ibu, Sayidatina Fatimah al-Zahra’.

  • Didukung Nabi Ketika Solat

Daripada Abu Qatadah al-Ansari bahawa Rasulullah s.a.w. pernah mendirikan solat sambil mendukung Umamah, anak perempuan kepada anaknya Zainab dan Abu al-Ash. Apabila Baginda sujud, Baginda meletakkannya di bawah. Apabila Baginda bangun, Baginda kembali mendukungnya.” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

  • Dijaga oleh Ramai Orang

Selepas kewafatan ibunya, beliau dijaga oleh ibu saudaranya, Fatimah al-Zahra’. Kemudian setelah Fatimah wafat, beliau tinggal bersama ayahnya sehingga ayahnya pula wafat. Selepas itu, beliau dijaga pula oleh al-Zubair bin al-‘Awwam dan Asma’ binti Abu Bakar.

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Free Trial

Free trial access for 200 articles.
Click now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?