May 29, 2024
FIQAH Usul Fiqah

Umat Terbaik

Umat Islam adalah umat yang terbaik sepertimana yang difirmankan oleh Allah Taala:

Kamu (wahai umat Muhammad) ialah umat paling baik yang dilahirkan bagi umat manusia (kerana) kamu menyuruh agar melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta kamu beriman kepada Allah (dengan sebenar-benar iman). (Surah Ali ‘Imran 3: 110)

Namun umat yang terbaik ini mempunyai sifat yang sangat penting yang disebut dalam ayat di atas iaitu dicipta untuk memberi manfaat kepada manusia. Manfaat ini tidak terhad kepada Muslim sahaja, bahkan termasuk juga golongan bukan Islam.

Huruf lam pada kalimah itu bererti manfaat. Seolah-olah ayat ini menyebut bahawa:

Kamu umat Islam dicipta untuk memberi manfaat dan kebahagiaan kepada orang lain, bukan dicipta untuk kepentingan peribadi, memperkayakan kaum kerabat dan hanya membantu orang terdekat sahaja, namun sebaliknya untuk memberi kebaikan kepada semua manusia.

Hidup dengan Amalan

Sekiranya kita renung surah Yasin, Allah Taala berfirman:

Sesungguhnya Kami menghidupkan orang yang mati serta Kami tuliskan apa yang mereka lakukan dan segala kesan perkataan dan perbuatan yang mereka tinggalkan. Setiap sesuatu Kami catatkan satu persatu dalam Kitab yang nyata. (Surah Yasin 36: 12)

Subscribe

Gain access to all our Premium contents.
More than 100+ articles.

Buy Article

Unlock this article and gain permanent access to read it.
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?