May 30, 2024
Tokoh UMUM

Rufaidah al-Aslamiah

Nama Rufaidah Binti Saad al-Aslamiah. Gelaran Jururawat pertama dalam dunia perubatan. Tarikh Lahir Lebih kurang kurun ke-20. Tempat Lahir Hijaz, Madinah al-Munawwarah. Tempat Wafat Hijaz, Madinah al-Munawwarah. Peranan Jururawat dalam kebanyakan perang-perang yang disertai Rasulullah s.a.w. seperti Perang Badar, Uhud, Khandaq dan Khaibar. Subscribe Gain access to all our Premium contents. More than 100+ articles. […]

Read More
Tokoh UMUM

Al-Khansa’ binti Amru Ibu Syuhada

Nama Tumadir binti Amru bin al-Harith bin al-Syarid. Gelaran Al-Khansa’ yang bermaksud kijang betina. Ia disebabkan oleh hidungnya yang pendek dan dikiaskan dengan haiwan tersebut. Suami Rawahah bin Abdul Aziz al-Sulami. Mirdas bin Abi ‘Amir al-Sulami. Anak-anak Mu‘awiyyah bin Mirdas. Amrah bin Mirdas. Amr bin Mirdas. Yazid bin Mirdas. Pengorbanan Menyertai Peperangan al-Qadisiyyah pada tahun […]

Read More
Tokoh UMUM

Fatimah al-Fihri, Wanita Kaya yang Membina Masjid

Nama Fatimah binti Muhammad al-Fihriyyah al-Qurasyiyyah. Nama panggilan Umm al-Banin. Asal Kairouan, Tunisia. Kemudian berpindah ke Fes, Maghribi bersama ahli keluarganya. Bapa Muhammad bin Abdullah al-Fihri. Beliau seorang yang kaya dan hanya memiliki dua orang anak perempuan sahaja. Saudara Maryam al-Fihriyyah. Subscribe Gain access to all our Premium contents. More than 100+ articles. Subscribe Now […]

Read More
Tokoh UMUM

Asma’ binti Abu Bakar, Usianya Mencecah 100 Tahun

Nama Asma’ binti Abu Bakar al-Siddiq Gelaran Zat al-Nitaqaini (yang memiliki dua tali pengikat) kerana beliau telah mengoyakkan tali pengikat pinggangnya untuk mengikat bekalan Rasulullah s.a.w. dan bapanya ketika peristiwa hijrah. Suami Al-Zubair bin al-‘Awwam. Anak-anak Abdullah. ‘Urwah. Al-Munzir. ‘Ashim. Al-Muhajir. Khadijah al-Kubra. Umm al-Hasan. ‘Aisyah. Pengorbanan Menyediakan bekalan kepada bapanya; Abu Bakar al-Siddiq dan […]

Read More
Tokoh UMUM

Fakitah binti Abi Talib, Dua Beradiknya Mati Syahid

Nama Fakhitah binti Abu Talib. Nama panggilan Ummu Hani’. Gelaran Ukht al-Syahidain (saudara perempuan kepada dua orang yang mati syahid) kerana saudara lelakinya, Ja‘far bin Abi Talib mati syahid dalam peperangan Mu’tah, manakala Ali bin Abi Talib pula mati syahid dibunuh Abdul Rahman bin Muljam. Suami Haibarah bin Amru al-Makhzumi. Anak-anak ‘Amru. Ja’dah. Hani’. Yusuf. […]

Read More
Tokoh UMUM

Lubabah binti al-Harith al-Hilaliyah, Wanita Kedua Memeluk Islam

Nama Lubabah binti al-Harith al-Hilaliyyah. Nama panggilan Umm al-Fadl. Gelaran Ummu al-Nujaba’ al-Sittah bermaksud Ibu kepada Enam Orang yang Pintar. Suami Al-Abbas bin Abdul Mutalib. Anak-anak Anak lelaki: Al-Fadl. Abdullah. Ubaidullah. Qutham. Abdul Rahman. Ma‘bad. Anak perempuan: Umm al-Habib. Pengorbanan Subscribe Gain access to all our Premium contents. More than 100+ articles. Subscribe Now Buy […]

Read More
Tokoh UMUM

Safiyyah binti Huyay Puteri Yahudi Menjadi Isteri Nabi

Latar Belakang Keturunan Yahudi Bapa Huyay bin Akhtab (Yahudi Bani Nadir) Ibu Barrah bin Samawa’al (Yahudi Bani Quraizah) Kelahiran Tahun 610M Suami Sallam bin Misykam Kinanah bin al-Rabi’ Rasulullah SAW Meninggal dunia Tahun 661M bersamaan tahun ke-50H. Subscribe Gain access to all our Premium contents. More than 100+ articles. Subscribe Now Buy Article Unlock this […]

Read More
Tokoh UMUM

Juwairiyyah binti al-Harith Kerananya, Seluruh Kaumnya dibebaskan

Latar Belakang Nama Asal Al-Barrah binti al-Harith. Keturunan Bani al-Musthaliq. Ayah Al-Harith bin Abi Dhirar. Suami Musafi’ bin Shafwan. Rasulullah SAW. Subscribe Gain access to all our Premium contents. More than 100+ articles. Subscribe Now Buy Article Unlock this article and gain permanent access to read it. Unlock Now

Read More
Tokoh UMUM

Umamah binti Abu al-Ash, Cucu Pertama Rasulullah s.a.w.

Nama Umamah binti Abu al-‘Ash. Ayah Abu al-‘Ash bin al-Rabi’. Ibu Zainab binti Muhammad Rasulullah s.a.w. Suami Ali bin Abu Talib. Al-Mughirah bin Nawfal. Anak Muhammad al-Awsat bin Ali. Yahya bin al-Mughirah. Keistimewaan Memiliki Ahli Keluarga yang Mulia Datuk di sebelah ibu ialah Rasulullah s.a.w. Manakala nenek di sebelah ibunya pula ialah Ummul Mukminin Sayidatina […]

Read More
Tokoh UMUM

Fatimah binti Abdul Malik: Bangsawan dan Hartawan yang Menolak Barang Kemas Bertimbun

Nama Fatimah binti Abdul Malik. Ayah Abdul Malik bin Marwan. Khalifah kelima kerajaan Bani Umayyah. Ibu Umm al-Mughirah binti Khalid. Suami Umar bin Abdul Aziz yang merupakan sepupunya. Subscribe Gain access to all our Premium contents. More than 100+ articles. Subscribe Now Buy Article Unlock this article and gain permanent access to read it. Unlock […]

Read More
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?